CÔNG TY THIẾT KẾ THANH XUÂN
Địa chỉ: C3 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0973927314

Mr. Nguyễn Mạnh Hùng

Nhà đầu tư Bất động sản
Đã nhiều công trình tôi sử dụng dịch vụ của Thanh Xuân, sản phẩm chất lượng từ thiết kế đến thi công. Xưởng gần giúp tôi dễ dàng về xưởng KCS trước khi sản xuất.
Đã nhiều công trình tôi sử dụng dịch vụ của Thanh Xuân, sản phẩm chất lượng từ thiết kế đến thi công. Xưởng gần giúp tôi dễ dàng về xưởng KCS trước khi sản xuất.

Các tin khác